Europavei 6 (Norge)


Europavei 6 (Norge)
Strekning
KirkenesSvinesund

Skift kart


E 6 gjennom Norge

E 6 gjennom fylkene
Data
Lengde2578 km
- motorvei266 km
Statusriksvei
FergerBognes–Skarberget 8,0 km[1]
Tilstøtende riksveierRestriksjoner
Bomstasjoner18
Kolonnekjøring
om vinteren
Hatter
Sennalandet
Kvænangsfjellet
Gratangsfjellet
Saltfjellet
Dovrefjell

Europavei 6 (E6) er en norsk riksvei som går mellom Kirkenes og Svinesund. Veiens lengde er 2 578 km, og den er del av Europavei 6 i Norge og Sverige. Det er Norges lengste vei og går gjennom seks av landets elleve fylker.

På norsk jord følger E 6 traseen Svinesund, Sarpsborg, Oslo, Hamar, Lillehammer, Dombås, Trondheim, Stjørdal, Skogn, Steinkjer, Grong, Mosjøen, Mo i Rana, Rognan, Fauske, så videre opp over Hamarøya med ferge fra Bognes til Skarberget over Tysfjorden til Ballangen, Narvik, Setermoen, Alta, Olderfjord, Lakselv, Karasjok, Varangerbotn, Kirkenes.

Innhold

Lengder og trafikkforhold


E 6 er den lengste veistrekningen i Norge med til sammen 2578 km. Av dette er 102,7 km i 85 tunneler, 4,0 % av veiens lengde går i tunnel. Av 85 tunneler på E6 er 39 i Nordland fylke, der 6,0 % av veiens lengde er i tunnel. I landskapet Akershus i Viken fylke var 12,3 % av veiens lengde i tunnel i desember 2018.

Gjennom de enkelte fylkene

E6 går gjennom seks av landets elleve fylker (tabell oppdatert juli 2020).

Fylke km av dette motorvei av dette motortrafikkvei av dette i tunnel av dette ferje Antall tunneler
Troms og Finnmark 1014,4 0 0 26,2 0 13
Nordland 632,2 0 0 38,2 7,6 37
Trøndelag 451,0 12 81 10,2 0 15
Innlandet 285,8 67 93 13,1 9
Viken 172,4 172 0 14,6 12
Oslo 21,9 11 6 0,4 2
Hele landet 2578 247 192 102,7 7,6 88

Lengdene er medregnet ferjer, men unntatt armer.

Standard

E6 har varierende standard. Deler av veien er anlagt som motorvei eller motortrafikkvei, med fartsgrenser 80, 90, 100 eller 110 km/t.[2]

Strekninger med motorveistandard
Strekninger med motortrafikkvei

Fartsgrenser

Strekninger med fartsgrense 90 km/t
(langs kortere strekninger underveis, f.eks. ved veikryss og forbi tettsteder, kan det være angitt en lavere fartsgrense. Avstandstall er forsøksvis faktisk strekning med angitt fartsgrense)
Strekninger med fartsgrense 100 km/t
Strekninger med fartsgrense 110 km/t

Sommerfartsgrenser

Vinterfartsgrenser

Lengste tunneler

Lengste bruer

Trafikk

Trafikktelling i 2017 (sør for Dovre) og i 2019 (nord for Dovre)[4][5]
Sted Fylke ÅDT % tunge kjøretøy Merknad
Nyelv (Nesseby) Troms
og
Finnmark
583 21
Varangerbotn (vest) 1 250 19
Sirbmá 220 33
Nordkjosbotn 3 900 19
Øse (Gratangen) 2 400 22 juli: 3 500; januar: 1 500
Narvik sentrum Nordland 12 000 9
Kobbskarettunnelen 1 300 26
Sørelva (Saltfjellet) 970 30 2 700 i juli, 500 i januar
Svenningdal 1 200 35
Nødalsbrua Trøndelag 2 000 23
Verdal bru 10 100 16
Væretunnelen 20 310 16
Kroppanbrua 49 680 11
Korporalsbrua (Gauldal) 6 070 27
Hjerkinn 2 100 24
Dombås (sør) Innlandet 4 330 19,3 trafikken dobles i juli
Øyertunnelen 7 500 17,5 juli: 12 000
Biri (sør) 13 400 14,7
Åkersvika (Hamar) 19 980 15,1
Eidsvolltunnelen Viken 15 000 17,6
Karihaugen (Oslo) 51 000 14,6
Nordbytunnelen 36 400 14,6
Storebaug (Moss/Rygge) 40 300 14,1
Svinesundbrua 15 300 17,1 Nye Svinesundbrua åpnet 2005

Regularitet

Historikk


Nummer

Betegnelsen E 6 ble innført 1. juni 1965 for strekningen RomaBolognaMünchenBerlinTrelleborgOsloStjørdalshalsen (1962 i Sverige). Lenger nord hadde veien for dårlig standard, blant annet fantes det strekninger med grusvei, og ble skiltet riksvei 6 (og gikk over Ifjordfjellet). I det gamle systemet, før 1965, var veien i Norge skiltet med riksvei 1 sør for Oslo, og riksvei 50 nord for Oslo. 1. juli 1969 ble E 6 skiltet til Nordkjosbotn, og i 1983 via Karasjok til Kirkenes.[11] I 1986 fikk den siste delen av E6 i Finnmark fast dekke.

UNECE besluttet i 1983 å reformere systemet. Veien Helsingborg–Oslo–Olderfjord skulle etter det nye nummersystemet bli en del av E47, med endepunkt på Nordkapp. E6 skulle gå strekningen Olderfjord til Kirkenes. Det nye systemet ble skiltet fra 1985 i de fleste land. To unntak var E6 og E4 i Sverige og Norge, hvor regjeringene forhandlet med UNECE fordi de ikke ønsket å skilte om hele disse lange strekningene. De fikk forlenget E6 fra Olderfjord til Trelleborg i Sverige 1992. E47 fikk da Helsingborg som sitt nordlige endepunkt. Sverige og Norge godtok å skilte om de øvrige europaveiene til det nye systemet.

Bygging

Veien SvinesundKlemetsrud ble klar som firefelts motorvei i 2009. Første fullverdige firefelts motorvei i Norge var strekningen Berger–Hvam (5,5 km) på E6 i Akershus som ble åpnet for trafikk i desember 1964.[12] På Svinesund var det bomstasjon fra 2005 til 2021 for å finansiere broen.[13]

Da Mjøsbrua åpnet 16. november 1985, ble E6 flyttet til vestbredden av Mjøsa mellom Biri og Lillehammer, til erstatning for en parsell av E6 med lav standard mellom Moelv og Lillehammer, på østsiden av Mjøsa. Gamle E6 langs østbredden ble da nedklassifisert til vanlig riksvei (Fylkesvei 213 fra 2010).[14]

Strekningen Mjøsbrua–Biri–Vingrom fikk midtrekkverk og forbikjøringsfelt i 2015. Ny motortrafikkvei Frya–Sjoa (33 km) ble åpnet i 2016.

E6 ble på strekningen Narvik–Alta 39 km kortere fra 2012 til 2018, etter bygging av Hålogalandsbrua, Nordnestunnelen, Sørkjostunnelen, Áilegastunnelen, Kåfjordbrua og noen andre tunneler og veier.

På strekningen fra Lakselv til Tana bru ble en vei bygget ferdig 1940. Den er svært værutsatt og hadde svært lav standard og var ikke europavei. I 1983 ble E6 lagt over Karasjok, en 50 km lengre vei som ble bygget i 1960-årene med bedre standard og ikke så følsom for været. En ny Tana bru ble bygget 2020, den tredje på stedet.

Motorvei Gardermoen–Moelv

Strekningen nord til Moelv (pr. 1. nov. 2020) er motorvei, med unntak av noen kilometer innenfor Oslo kommunes grenser. På denne strekningen (Klemetsrud–Ulven) har veien likevel fire felt, med planskilte kryss og midtdeler, men grunnet bl.a. stigningsforhold og busslommer er den ikke definert som motorvei. Strekningen fra Skaberud til Kolomoen ble åpnet i oktober 2009, mens strekningen fra Dal til Minnesund var ferdig oppgradert til firefelts veg med midtdeler i november 2011. Strekningen langs Mjøsa fra Minnesund til Skaberud var ferdig som firefelts motorveg i 2015.[15] Oppgradering til motorvei mellom Gardermoen og Kolomoen kostet 10 milliarder kroner og arbeidet pågikk over syv år. Strekningen var tidligere motortrafikkvei.[16] I 2019 ble veien åpnet videre nordover til Kåterud, og i oktober 2020 til Moelv, ved Mjøsbrua. Det er planlagt utbygging av E6 til motorvei standard videre nordover, konkret foreløpig til Øyer, nord for Lillehammer.

Kolomoen–Moelv er en strekning på 43 kilometer, og E6 hadde to felt med forbikjøringsfelt på enkelte strekninger. Statens vegvesen utarbeidet kommedelplaner og reguleringsplaner for firefelts veg med midtdeler på strekningen. Kolomoen–Moelv ble sammen med strekningen videre til Øyer i Oppland gitt til statens nye veiselskap, Nye Veier, for videre utbygging. Arbeidet med strekningen tok til tidlig på høsten 2017, med planlagt ferdigstilling av hele strekningen i desember 2020. Delstrekning Kolomoen–Kåterud åpnet 8. oktober 2019[17], etter planen som var høsten 2019. Kåterud–Brumunddal åpnet 1. juli 2020, mens Brumunddal–Moelv ble åpnet i oktober 2020.

Ferjer

Da riksvei 50 (rv. 50, senere Europavei 6/E6) ble tatt i bruk gjennom Nordland år 1941, var det 8 ferjeforbindelser på strekningen gjennom fylket, og totalt 9 langs hele strekningen fra nord til sør i landet. 7 av de 8 i Nordland fylke ble fram til 1986 erstattet av fjelloverganger, broer og tunneler. De var: Elsfjord–Hemnesberget, Rognan–Fauske, Røsvik–Bonnåsjøen (Sommerset–Bonnåsjøen fra 1966), Sætran–Forså, Skjærvik–Grindjord, Ankenes–Narvik og Narvik–Øyjord. Fra 1966 var det 4 ferjestrekninger igjen langs E6 i Nordland: Sætran–Forså (til 1969), Skjærvik–Grindjord (til 1972), Sommerset–Bonnåsjøen (til 1986) og Bognes–Skarberget, som fortsatt eksisterer. Sistnevnte ferjeforbindelse er nå den eneste i sitt slag langs E6 i Norge.

Den eneste ferjestrekning langs rv. 50/E6 utenfor Nordland, var beliggende i Troms fylke, nemlig Lyngseidet–Olderdalen. Forbindelsen var i drift til 1975, da den ble avløst av ny E6 langs østsiden av Lyngenfjorden. Før 1937 var det ikke mulig å kjøre til Nord-Norge nord for Rana. Det var bl.a. ikke farbar bilvei over Saltfjellet og de nødvendige ferjestrekninger mellom Fauske og Narvik var ikke etablert. Reiser videre nordover måtte derfor foregå sjøverts, f.eks. med Hurtigruten.

Byggearbeider og planer


Troms og Finnmark

En ny tunnel drives gjennom Kvænangsfjellet, byggestart var 2021.[18] E6 over fjellet er ofte stengt, og det er ikke noen omkjøringsmuligheter innenfor Norge, kun Finland.[19]

Strekningene NordkjosbotnHatteng (23 km) og OlderdalenLangslett (33 km) skal ifølge Nasjonal transportplan 2022-2033 utbedres senest 2033.[20]

Nordland

Hålogalandsbrua sto ferdig i desember 2018 og kortet inn E6 med 18 km mellom Narvik og Bjerkvik.

Mer enn 100 km vei planlegges bygget eller utbedret til stamveistandard mellom Fauske og Trøndelagsgrensen i perioden 2015–2025. Se også E6 Helgeland nord og E6 Helgeland sør.

Trøndelag

Innlandet

Gjennom Gudbrandsdalen mellom Lillehammer og Otta har E6 blitt oppgradert, og er under oppgradering på flere delstrekninger.[25]

Samlet kostnad for oppgraderingene Elstad/Ringebu til Otta (totalt 56 km) ble anslått til omkring 7 milliarder kroner. Strekningen Frya–Sjoa planlegges for å ta høyde for fremtidig flom.[28]

Oslo

E6 er motorvei Moelv–Svinesund, unntatt en strekning på 11 km i Oslo øst, delvis fordi det er busslommer direkte ved veien uten separering.[31]

Kommuner og knutepunkter


Alternative veier


Det finnes alternative veier for å reise fra et sted langs veien til et annet. Flere av dem går gjennom Sverige eller Finland.

Strekninger der E6 er mer enn dobbelt så lang som luftlinjen:

Se også


Referanser


 1. ^ «Ferjestatistikk 2012» (PDF) (PDF). Statens vegvesen. juni 2014. s. 198. Arkivert fra originalen (PDF) 5. mars 2016. Besøkt 7. januar 2015. 
 2. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart
 3. ^ Mellom og (koord)
 4. ^ «Arkivert kopi» . Arkivert fra originalen 2. mai 2018. Besøkt 8. september 2018. 
 5. ^ https://vegkart.atlas.vegvesen.no/ vegkart (søk på Trafikkmengde)
 6. ^ Trygstad, Andreas Nilsen (14. april 2020). «Disse sjåførene har ventet i 24 timer for å få krysse Saltfjellet: – Vi begynner å bli mektig lei» . NRK. Besøkt 14. april 2020. «E6 over Saltfjellet er den viktigste veien mellom Mo i Rana og Bodø, og omkjøringene er lange og vanskelige. Enten må du kjøre langt inn i Sverige, eller så må du kjøre langs kysten og ta mange ferger.» 
 7. ^ Eriksen, Inghild (3. april 2020). «Rekordmange stengte veger i Nord-Norge i vinter» . NRK. Besøkt 3. april 2020. «E6 Kvænangsfjellet i Nord-Troms har vært stengt 77 ganger, mens den tidligere rekorden er 44 for en hel vintersesong. Gjennomsnittet er 32.» 
 8. ^ E6 Dovre er stengt igjen
 9. ^ Mo, Ann-Kristin (1. mars 2015). «E6 over Dovrefjell åpen igjen» . NRK. Besøkt 14. april 2020. «– Tradisjonelt er ikke E6 over Dovrefjell stengt så ofte, men denne vinteren har bydd på ekstra utfordringer med sterk vind og snø i området, sier Bjørnstad.» 
 10. ^ «Denne veien har vært stengt 40 døgn i vinter» . www.ba.no (norsk). 6. mars 2015. Besøkt 14. april 2020. «Dovrefjell, Hatter og Hemsedal er de mest driftssikre fjellovergangene de fem siste årene sett under ett. Men også på disse strekningene møter bilistene stengte veger og kolonnekjøring mange ganger i løpet av vinteren. E 16 over Filefjell har vært den mest driftssikre fjellovergangen i 2015 med unntak av Dovrefjell.» 
 11. ^ «NAF veibok: Trondheim – Mosjøen – Kirkenes» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 3. oktober 2006. 
 12. ^ «motorvei» . Store norske leksikon. 8. oktober 2018. Besøkt 20. juli 2020. 
 13. ^ NTB |, Pål Joakim Pollen (15. mars 2021). «Nå blir passeringen gratis» . dinside.no (norsk). Besøkt 12. september 2021. 
 14. ^ NTB 15.11.1985.
 15. ^ E6 Skaberud-Kolomoen Arkivert 26. juni 2015 hos Wayback Machine.
 16. ^ Sju års E6-ventetid er over
 17. ^ Amundsen, Bjørn Olav (8. oktober 2019). «Bygger 44 kilometer E6 på 41 måneder: I dag åpnet den første strekningen» . Veier24.no (norsk). Besøkt 25. april 2020. 
 18. ^ «E6 Kvænangsfjellet» . Nye Veier. Besøkt 1. august 2021. 
 19. ^ Wilhelms, Hanne (31. mai 2022). «E6 stengt i Nord-Troms – omkjøring via Finland» . NRK. Besøkt 31. mai 2022. 
 20. ^ «Nord-Norge» . Nye Veier. Besøkt 1. august 2021. 
 21. ^ «Fakta om E6 Ulsberg–Melhus S | Nye Veier AS» . www.nyeveier.no. Arkivert fra originalen 28. juli 2019. Besøkt 28. juli 2019. 
 22. ^ a b https://web.archive.org/web/20161021002601/http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulsbergmelhus . Arkivert fra originalen 21. oktober 2016. 
 23. ^ E6 Oppdal Arkivert 17. april 2015 hos Wayback Machine. (lest 17. juli 2015)
 24. ^ «Folkefest da E6 åpnet på Oppdal» . Vegvesenet. 19. oktober 2015. Arkivert fra originalen 24. mars 2017. Besøkt 21. januar 2016. 
 25. ^ E6 Biri-Otta
 26. ^ a b Karlsen, Mina Liavik (5. april 2017). «Reagerer på utsettelse av E6-satsing: - En gedigen skuffelse og et alvorlig løftebrudd» . Dagbladet.no (norsk). Besøkt 6. januar 2019. 
 27. ^ «E6 Ringebu-Otta» . Arkivert fra originalen 8. februar 2017. Besøkt 8. oktober 2015. 
 28. ^ E6 FRYA - SJOA Kjempeflommen i 2011 utløste tidenes flomsikring langs den kommende storveien , Teknisk ukeblad, 5. juli 2015, lest 14. oktober 2015..
 29. ^ Øyvind Moshagen (12. september 2018). «E6 Innlandet: Nye konkurranser på E6 Kolomoen–Øyer» (PDF). Nye Veier AS. Arkivert fra originalen (PDF) 28. juli 2019. Besøkt 28. juli 2019. 
 30. ^ «E6 Biri–Vingrom» . Arkivert fra originalen 18. desember 2016. Besøkt 8. oktober 2015. 
 31. ^ For eksempel og
 32. ^ «E6 Oslo øst» . Statens vegvesen. Besøkt 28. juli 2019. 

Eksterne lenkerKategorier: Europavei 6 | Riksveier | Europaveier i Norge | Veier i Troms og Finnmark | Veier i Nordland | Veier i Trøndelag | Veier i Innlandet | Veier i Viken | Riksveier i Oslo | Bomveier i Norge | Den norske riksgrensen | 1965 i Norge
Dato: 29.06.2022 06:39:02 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.

Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke linkfang.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.