Farsund


Farsund

Land Norge
FylkeAgder
Statuskommune
Innbyggernavnfarsunder, farsundsfolk
Grunnlagt1795
Adm. senterFarsund
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

262,56 km²[2]
251,85 km²[1]
10,71 km²[1]
Befolkning9 695 (2019)
Bef.tetthet38,48 innb./km²
Antall husholdninger4 200
Kommunenr.4206
KommuneblomstStrandtorn
NettsideNettside
Politikk
OrdførerArnt Abrahamsen (Ap) (2015–)

Farsund

a^ SSB: Befolkningsstatistikk  (1. januar 2021)

Farsund er en kommune og en by sørvest i Agder fylke. Farsund er en kystkommune med Nordsjøen i sør og i vest, og grenser mot Kvinesdal i nordvest og Lyngdal i sørøst. Kommunen har 9 695 innbyggere (2019). Dagens kommune ble etablert i 1965, da bykommunen Farsund ble slått sammen med nabokommunene Lista, Herad og Spind, og den nye kommunen fikk navn etter byen.

Innhold

Geografi


Topografi

Farsund ligger mellom Rosfjorden i øst og Fedafjorden i vest. Mellom disse fjordene ligger et landskap som består av halvøyer, øyer, fjorder og sund. Listalandet danner den vestlige del av kommunen.

Lyngdalsfjorden er sammen med Åptafjorden og sidefjorden Drangsfjorden et sentralt landskapselement. Fjorden munner ut gjennom et trangt, men seilbart sund, og her ligger byen Farsund. Sellegrodsfjorden, Helvikfjorden og Framvaren danner en vannvei nordover fra Farsund. Innerst i Framvaren er det bare et eid, Listeid, som skiller mot Eidsfjorden. Her er det mulig å transportere båter over, og slik kan småbåtfolket unngå seilas på yttersiden av det værharde Listalandet. Dette er virksomhet med historiske røtter som trolig går langt tilbake i tid.

Spindfjorden ligger øst for Farsund, sentralt i gamle Spind kommune. Utenfor denne fjorden er det en stor skjærgård, og Langøy er en av mange vakre øyene. Kommunen har også om lag en mil med sandstrender på Listahalvøya.

Det høyeste punktet i Farsund kommune er Lyfjellet, 487 m høyt.

Geologi

Den vestlige delen av Agder tilhører det svekonorvegiske grunnfjellsskjoldet. Den består av to geologiske hovedformasjoner av proterozoiske bergarter som er dannet under de gotiske og senere svekonorvegiske fjellkjedeforldingene, med sterk metamorfose under den sistnevnte.[3] Et underlag av 1450–1600 millioner år gammel skifer, kvartsitt, marmor og amfibolitt med noe hornblendegneis, og ovenpå dette sure overflatestrukturer av både granitt og granodioritt (henholdsvis 1000–1250 millioner år gammelt, og stedvis 1480–1550 millioner år gammelt). De yngste svekonorvegiske dannelsene bevitnes av større formasjoner av granitt. Den kaledonske fjellkjedefoldingen nådde ikke ned hit. Forkastningene går både i sørvest-nordøst retning, og i sør-nord retning.[4]

Naturvern

Lista – et av de sørligste punkter i Norge – har spesiell betydning for trekkfuglene. Lista våtmarksystem er et Ramsar-område bestående av i alt ti separate naturreservater. Området omfatter blant annet grunne viker ved kysten, sanddynelandskap, myr- og sumpområder og grunne og næringsrike innsjøer. Området har en spesiell vegetasjon, blant annet i tilknytning til sanddynene ut mot havet. Områdene har siden 1996 hatt status som Ramsar-område.

Politikk


Kommunestyrevalget 2019

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 26,9 +6,2 1317 8 +2 1
Fremskrittspartiet 20,5 +1,2 1065 6
Kristelig Folkeparti 15,8 –2,1 777 5 2
Høyre 14,5 –4,4 712 4 –2
Senterpartiet 8,8 +3,3 430 3 1
Sosialistisk Venstreparti 4,7 +0,8 231 1
Venstre 3,4 –3,1 169 1 –1
Rødt 2,4 1,3 120 1 +1
Pensjonistpartiet 1,7 –0,8 82
Valgdeltakelse/Total 65,1 % 4 942 29 7
Ordfører: Arnt Abrahamsen (Ap) Varaordfører: Jostein Kydland (KrF)
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Farsund kommune

Etter valget i 2019 dannet Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet et valgteknisk samarbeid med 16 av 29 kommunestyrerepresentanter. Arbeiderpartiet beholdt ordføreren, mens Kristelig Folkeparti beholdt varaordføreren. De tre partiene har fire plasser i formannskapet, mens de øvrige tre plassene skal fordeles av opposisjonen i løpet av høsten 2019.[5]

Kommunestyrevalget 2015

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 20,7 +6,5 932 6 +2 1
Fremskrittspartiet 20,5 -14,9 925 6 -4 1
Høyre 18,9 -3,6 854 6 1
Kristelig Folkeparti 18,0 +5,9 811 5 +1 2
Venstre 6,6 +1,4 296 2 1
Senterpartiet 5,5 +2,0 246 2 +1 1
Sosialistisk Venstreparti 3,9 -0,2 176 1
Pensjonistpartiet 2,5 -0,4 113 1
Miljøpartiet De Grønne 1,3 +1,3 57
Rødt 1,1 +1,1 50
De Kristne 1,0 +1,0 47
Valgdeltakelse/Total 61,6 % 4 524 29 7
Ordfører: Arnt Abrahamsen (Ap) Varaordfører: Torrey Skeibrok (KrF)
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Farsund kommune

Samfunn


Tettsteder i Farsund

I Farsund kommune ligger tre tettsteder: Farsund by, Vanse og Vestbygda.

Farsund er kommunesenter og det største tettstedet med 3 377 innbyggere per 1. januar 2020[6]. Stedet ved det farbare sundet vokste fram som en uthavn på 1500- og 1600-tallet. Her søkte utenlandske handelsskip ly, eller de måtte inn og få reparert skader etter seilas i de værharde farvannene omkring Lista og Lindesnes. Etter hvert ble handel, særlig med hummer, en viktig næring. I 1795 fikk Farsund bystatus som ladested.

Vanse er det nest største tettstedet i kommunen med 2 008 innbyggere og var tidligere sentrum i Lista kommune. Vanse var et senter allerede i middelalderen, og den første kirka i vestre Agder, Vanse kirke, ble bygget omkring år 1000. Tettstedet Vanse hadde særlig stor vekst i årene etter andre verdenskrig.

Vestbygda er det vestligste og sørligste tettstedet, med 1 140 innbyggere. Stedet kalles også Borhaug, etter en av gardene i Vestbygda. Kartverket og kommunen bruker konsekvent tettstedsnavnet Vestbygda, mens Statens vegvesen bruker Borhaug på stedsnavnskiltet.

Samferdsel i Farsund

Så lenge sjøen var den viktigste kommunikasjonsåren fra Sørlandet til Vestlandet, lå Farsund sentralt til. Lista fyr og viste skipene vei rundt det farlige Listalandet. Vestlandske hovedvei, i dag Europavei 39, ble lagt gjennom Lyngdal og Kvinesdal, og jernbanen, Sørlandsbanen, fulgte også en indre linje. Overgangen til landbasert kommunikasjon betydde at Farsund ble et mer avsides sted. Sivil luftfart på Lista flyplass oppveide for dette, men da rutetrafikken ble nedlagt i 2002, ble dette kompensert med en omfattende utbygging av veier, etter en samlet plan som kalles Listerpakken.

Fylkesvei 43 er kommunens hovedveiforbindelse til Europavei 39. Fylkesvei 43 går gjennom kommunen fra Lista fyr gjennom Farsund by og videre gjennom Spind til Lyngdal og Europavei 39.

Fylkesvei 465 forbinder Farsund med Europavei 39 i vestlig retning. På denne veien ligger Ravneheitunnelen som er Agders lengste veitunnel med 3340 meter. Tunnelen ble åpnet 2009 og går fra Hanesund til Kjerringdalen i Farsund kommune. Tunnelen avløste den svingete og smale veien over Ravneheia.

Lista flyplass eller Farsund lufthavn, Lista, ble anlagt som en militær flyplass under andre verdenskrig. Fra 1955 til 2002 ble flyplassen benyttet til sivil ruteflyging og taxitrafikk. I dag utvikles flyplassområdet som næringspark.

Næringsliv og media


Farsund kommunes viktigste næring er i dag industri, med store bedrifter som Alcoa Norway (tidligere Elkem Aluminium) og bildelefabrikken Aludyne Norway (tidligere Alcoa). Kommunen er fylkets største jordbrukskommune. I tillegg er turisme en økende næring.

Lister er lokalavisen som kommer ut fire dager i uka. Kommunen er også kjent fra Andreas Viestads sommerserie «Livet på landet» i Dagbladet Magasinet, fra innslag på NRKs Sommeråpent og internasjonalt gjennom TV-serien New Scandinavian Cooking som har hatt fire programmer fra området.

Kultur


Hvert år, «last weekend in June», holdes det en stor festival som kalles American Festival i Vanse. Festivalen feirer det amerikanske og forholdet mellom Norge og USA. Festivalen feires den siste helga i juni hvert år. En scene er montert i midten av Brooklyn Square, og det er et mindre tivoli satt opp like ved. Festivalen starter på en torsdag og avsluttes søndag morgen. Lørdag er det en stor utendørs gatedans til levende musikk. Det er også en stor parade tilknyttet festivalen. Festivalen het tidligere Lista-festivalen, men skiftet navn i 2007.

Nordsjøfestivalen er en musikkfestival i Farsund. Den ble etablert i 1999 og retter fokus mot tradisjonsmusikk i landene rundt Nordsjøen, vår egen tradisjonsmusikk og folkedans og tilsvarende uttrykk fra andre land.

Nordberg fort på Lista er i dag et fredet kulturminne og museum. Fortet er et kystartillerianlegg, bygd i 1942 av den tyske okkupasjonsmakt, som del av Festung Norwegen. Fortet er et av få tyske kystfort som er bevart i sin opprinnelige form. I 2009 ble et nytt museumsbygg åpnet på Nordberg fort, med kafé, butikk og utstilling.

De eldre kommunale arkivkildene for Farsund kommune oppbevares i dag hos Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA). Dette inkluderer blant annet protokoller fra kommunestyre, formannskap, fattigstyre, skolestyre og arkiver med blant annet personopplysninger i form av klientarkiver, skatteprotokoller, men også skoleprotokoller.

Kirker i Farsund


Vest i kommunen, på Lista, ligger Vanse kirke. Dette er en middelalderkirke, og regionens eldste og muligens også fylkets. Lokalt har man ønsket å datere denne kirka på Lista slik at den ble eldre enn Oddernes kirke. Nyere vurderinger av bygningsarkeologer tyder på at den nåværende kirka ble påbegynt på 1200-tallet, mens andre vurderinger tyder rundt 1037.

Øst i kommunen ligger Spind kirke, en korskirke fra 1776, bygd i tre med 500 plasser.

Frelserens kirke er en langkirke fra 1785 som ligger i Farsund by. Den er bygd av stein og har 380 sitteplasser. Kirka ble gjenoppbygd etter bybrannen i 1901.

Herad kirke er kommunens yngste kirke, bygd 1957 som en langkirke i mur etter brann i den forrige kirka. Selve kirkestedet er sannsynligvis fra før reformasjonen.[7]

Kommunens navn og våpen


Navnet Farsund kommer av det farbare sundet, bynavnet på kommunesenteret av samme navn.

Dagens kommunenavn ble gitt av Kongen i statsråd. Etter sammenslåingen av Lista, Herad, Spind og Farsund i 1965 krevde det nyvalgte kommunestyret med stort flertall at den nye bykommunen skulle hete Lista. De gikk derfor til rettssak mot staten, men tapte.[8]

Farsund kommunes kommunevåpen viser fire lindetrær. Trærne representerer Lund-familien som grunnla Farsund by. De fire lindetrærne har nå blitt et symbol for de fire tidligere kommunene Farsund, Herad, Lista og Spind.

Farsund har også kallenavnet «båtbyen».

Tusenårssted


Kommunens tusenårssted er Farsund torv med paviljongen. Paviljongen ble gitt som en gave fra Farsund byforening til Farsund kommune. På torvet arrangeres blant annet det årlige Kaperspillet, båt- og matmesse, sommerdans og ligende arrangementer.

I Farsund var det en privat tusenårskomité som i samarbeid med Farsund hagelag og Bondekvinnelaget, plantet tusenårstrær i Farsund på følgende steder:

I tillegg ble det plantet trær ved alle grunnskolene i kommunen.

Kjente personer fra Farsund


Dialekt


Kvinne fra Farsund

Problemer med å lytte til denne filen? Se Hjelp:Multimedia.

Referanser


  1. ^ a b «09280: Areal (km²), etter region, arealtype, statistikkvariabel og år» . Statistisk sentralbyrå. 1. januar 2020. 
  2. ^ «Arealstatistikk for Norge» . Kartverket. 1. januar 2020. 
  3. ^ Ivar B. Ramberg et al, Landet blir til - Norges geologi, Norsk geologisk forening 2006 (2007), side 71.
  4. ^ Berggrunnskart over Norge, NGU 2006. (kart )
  5. ^ «Nå er det klart hvem som blir ordfører og varaordfører» . Lister24. Besøkt 26. september 2019. [død lenke]
  6. ^ «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.» . Statistisk sentralbyrå. 6. oktober 2020. Besøkt 9. oktober 2020. 
  7. ^ Rudjord, Kåre; Høyland, Arnfinn (1977). Herad. 
  8. ^ Vere, Njål (1993). Listamålet. 1. Eige forlag. s. 23. 

Eksterne lenkerKategorier: Farsund
Dato: 18.07.2021 09:15:52 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.

Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke linkfang.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.