Kommune


En kommune (tidligere kalt primærkommune) er et geografisk avgrenset område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet innen en statsdannelse. En kommune har delvis selvstyre i lokale saker.

Ordet kommune er lånt fra fransk commun, som igjen er dannet av det latinske communis, som betyr «felles».

Innhold

Kommunebegrep i noen land


Flagg Land Kommunebegrep
Argentina municipio
Bahrain بلدي
Belgia gemeente / commune / Gemeinde
Bolivia municipio
Brasil município (ved Distrito Federal deler man inn i administrative regioner)
Canada municipality (engelsk) municipalité (fransk)
Chile municipio eller comuna
Colombia municipio
Costa Rica cantón
Danmark kommune
Ecuador cantón
El Salvador municipio
Estland maakond / omavalitsusüksus
Filippinene bayan/municipality
Finland kunta / kommun
Frankrike commune
Færøyene kommuna
Grønland kommuneaqoue
Hellas Δήμος
Honduras municipio
Island sveitarfélag
Italia comune
Kypros Δήμος/Belediye
Luxembourg commune
Mexico municipio (ved Mexicos føderale distrikt deler man inn i delegaciones)
Nederland gemeente
Norge herad / kommune
Paraguay distrito
Peru provincia og distrito
Polen gmina
Portugal município / concelho
Puerto Rico municipio
Romania municipiu og comună
Spania municipio (concejo)
Storbritannia district i England
Sveits (politische) Gemeinde, commune, comune m.m.
Sverige kommun
Tyskland Gemeinde
Uruguay municipio og comuna
USA city, borough i Alaska og parish i Louisiana
Venezuela municipio

Norge

Se den utdypende artikkelen Norges kommuner

I Norge er kommunestyret det øverste politiske organet i kommunen, og velges ved kommune- og fylkestingsvalg hvert fjerde år. Da velger lokalbefolkningen, dvs. kommunens innbyggere, representanter til kommunestyret. Deretter velger kommunestyret ordfører, og han eller hun kommer som oftest fra det største partiet og har kommunestyrets flertall bak seg. Kommunene har også en administrasjon med fast ansatte. Den administrative sjefen kalles rådmann. Oslo, Bergen og Tromsø har ingen rådmann. Der er det i stedet innført parlamentarisme med et byråd.

Forløperen til kommunene, formannskapsdistriktene, ble innført med formannskapslovene fra 1837. Oppdelingen tok utgangspunkt i landets 396 prestegjeld. Først med Matrikkelloven av 1853 byttet man betegnelse til kommune og herad (nynorsk). På slutten av 1800-tallet oppsto en rekke nye kommuner ved kommunedeling, og antallet kommuner toppet seg i 1930 med 747 kommuner. Etter 1960 er det blitt færre kommuner. Endrede kommunikasjonsforhold er en viktig årsak til at kommunene kunne bli større rent geografisk. Veinettet er bygd ut og lokaltrafikk er i liten grad basert på sjøveis transport. Pr. januar 2017 var det 426 kommuner i Norge, og fra 1. januar 2018 ble antallet redusert til 422.[1]. Fra 1. januar 2020 er antall kommuner redusert til 356.[2]

Norske kommuners oppgaver

Kommunene er pålagt å administrere og utføre ulike oppgaver. Det dreier seg om

Sektor Arbeidsområder, drift av
Helse og sosial Primærhelsetjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Alders- og sykehjem
Helsevern for psykisk utviklingshemmede
Rus- og psykisk helsearbeid
Sosialhjelp
Undervisning Barnehage
Grunnskole
Skolefritidsordning (SFO) Kulturskole
Spesialundervisning for funksjonshemmede
Teknisk/
samferdsel
Lokale veier og gang- og sykkelveier, inkluderer brøyting
Vann, kloakk og renovasjon
Brannvesen og redningstjeneste
Feiervesen
Parker, kommunal skog og idrettsanlegg
Lokalt miljøvern
Kommunal forvaltning og planmyndighet
Kultur Folkebibliotek
Fritidsklubber
Kommunale kulturskoler
Kommunale kunstutstillingslokaler
Kirker, gravkapeller og gravlunder

Kommuner i Norden


Referanser


  1. ^ Kommunal- og moderniseringsdepartementet (31. desember 2016). «Startskudd for nye Sandefjord kommune» . Regjeringen.no (norsk). Besøkt 2. januar 2017. 
  2. ^ Kommunereform. |url= https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/

Eksterne lenkerKategorier: Kommuner
Dato: 07.11.2021 09:30:28 CET

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.

Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke linkfang.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.