Interlingue


(Omdirigert fra Occidental)

Interlingue er et kunstig språk som ble offentliggjort av Edgar von Wahl i 1922, opprinnelig med navnet Occidental.

Occidental skiftet navn til Interlingue i 1949. I litteraturen om kunstspråk kalles det noen ganger Interlingue/Occidental eller Occidental/Interlingue.

Interlingue er lett å forveksle med to andre kunstige språk som begge heter Interlingua. Men selv om disse tre språkene er svært like, faktisk gjensidig forståelige, har de blitt til uavhengig av hverandre.

Innhold

Et moderat skjematisk nylatin


Interlingue er et nylatinsk kunstspråk, som er lett å lese for folk som kan mange fremmedord (se språkeksempel nederst).

Von Wahl, en meget erfaren og dyktig interlingvist som var tidligere volapükist og esperantist, var tilhenger av den såkalte naturalistiske skolen: Han ville gjøre språket sitt så likt de store nylatinske naturlige språka som mulig, bare enklere og lettere å lære. Samtidig var han en beundrer av Esperantos skaper Zamenhof, og ville gjerne ta med seg mange av de skjematiske forenklingene som gjør Esperanto-grammatikken lett for brukerne.

Interlingua kan beskrives som ei mellomform mellom det skjematiske og regulære Esperanto og Interlingua/IALA fra 1951, som kasta ut omtrent all Esperantos forenkling og regularitet til fordel for streng naturalisme, inklusive uregelmessigheter.

Ordene er, som i mange andre språk av denne typen, valgt ut ved å sammenlikne de mest vanlige formene i de største europeiske språkene. Målet var av Interlingue skulle bli umiddelbart forståelig for det von Wahl kalte kultiverte europeere.

Fellesspråk for Vestens elite


von Wahl kritiserte målsettinga til Schleyer og Zamenhof om å skape et språk for hele verden som var lett å lære for ukultiverte fattigfolk.

Han mente at de som trengte et internasjonalt hjelpespråk først og fremst var folk med utdannelse, vitenskapsfolk som trengte å publisere, forretningsmenn, andre som hadde penger til å reise osv. Altså eliten i Vesten. Språket skulle forsvare den vestlige kulturen. Dette var vanlige ideer blant mange som skapte nylatinske kunstspråk fra 1890-tallet og på første halvdel av 1900-tallet.

Programmet å skape et fellesspråk for Vesten er uttrykt i Interlingues opprinnelige navn, Occidental.

Dette var også argumenter som appellerte til frykten for at Europa skulle bli overveldet av Østen, Den gule fare, det asiatiske Russland osv.

Da språket blei omdøpt på initiativ fra visepresidenten i den internasjonale Occidental-Union Ric Berger i 1949 var det fordi sånne ideer var blitt vanskeligere å forsvare. De ferske minnene fra Hitlers korstog mot Øst, avkoloniseringa og den kalde krigen gjorde det mindre gunstig å erklære at et språk var bare for Vesten enn på 1920- og 1930-tallet.

Interlingues oppslutning 1922 - 2005


Von Wahl publiserte Occidental i sitt tidsskrift Kosmoglott (i 1929 omdøpt til Cosmoglotta), og språket fikk straks en viss støtte.

Occidental/Interlingue er et av de ganske få kunstige språk som virkelig skapte et lite språksamfunn, og blei lært og brukt av noen hundretall over flere tiår.

Men von Wahls drøm om å vinne Vestens høyt utdannete elite blei aldri oppfylt. Problemet som han og mange andre språkskapere med samme drøm støtte på, er at de som har mye skolegang i Vesten alt kan fremmede språk som engelsk, fransk, tysk osv. De har minst av alle bruk for å lære seg nye, kunstige hjelpespråk med få brukere og lite litteratur, uansett hvor lett det er. Så språk av typen Interlingue blir en hobby for noen få spesielt interesserte.

Etter 1951 kom Interlingue i skyggen av det nye Interlingua/IALA, som hadde et svært likt språkpolitisk program, appellerte til samme publikum og hadde mye mer støtte.

På slutten av 1980-tallet slutta Cosmoglotta å komme ut.

I nyere tid Interlingue et av flere eldre kunstige språk som har vunnet nye tilhengere på Internett. Cosmoglotta har begynt å komme ut igjen. En Wikipedia på Interlingue hadde i desember 2005 noe over 100 artikler.

Med betegnelsen ie er Interlingue en av fem internasjonale hjelpespråk (sammen med Interlingua (ia), Esperanto (eo), Ido (io) e Volapük (vo)som er inkludert i standarden ISO 639 basic (med to bokstaver, det fins også en forkortelse med tre bokstaver).

Språkeksempel: Fader vår på Interlingue


Patre nor,
qui es in li cieles.
Mey tui nómine esser sanctificat,
mey tui regnia venir.
Mey tui vole esser fat
qualmen in li cieles talmen
anc sur li terre.
Da nos hodie nor pan omnidial,
e pardona nor débites,
qualmen anc noi pardona nor debitores.
E ne inducte nos in tentation,
ma libera nos de lu mal.
Amen.

Se også


Eksterne lenker











Kategorier: Konstruerte språk




Dato: 19.07.2021 03:52:00 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.

Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke linkfang.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.