Vestfold


Vestfold
Tidligere norsk fylke
Basisdata
AdministrasjonssenterTønsberg
Grunnlagt1919
Avviklet31. des. 2019
Areal2 225,05 km²
Befolkning251 078 (2019[1])

Vestfold

Vestfold er et landskap, valgdistrikt, lagsogn[2] og tidligere fylke i Norge. Vestfolds historie som landskap og provins strekker seg tilbake til det første årtusen, og Vestfold var i gammel tid en av de tre sentrale provinsene i den historiske regionen Viken. Vestfold ligger ved Oslofjorden på motsatt side av landskapet Østfold, og har landgrenser til landskapene Buskerud og Telemark. Vestfold utgjør etter sammenslåingen med Telemark i 2020 det ene hovedlandskapet og valgdistriktet i Vestfold og Telemark fylke.

Utenom Oslo fylke var Vestfold Norges minste fylke målt i areal. Befolkningen utgjør 4,7 % av landets samlede innbyggertall. Vestfold hadde som fylke tredje største folketetthet i Norge med 108 mennesker per kvadratkilometer; kun slått stigende respektivt av Akershus og Oslo. Vestfold var det eneste fylket i landet hvor alle kommunene hadde erklært bokmål som målform, og var som fylkeskommune én av få fylkeskommuner som hadde erklært bokmål som målform.

Fylkesadministrasjonen lå i Tønsberg, som også var største handelssted i fylket, mens Sandefjord etter folketall var den største kommunen. Byregionen Stor-Tønsberg som består av de fire kommunene Tønsberg, Færder, Horten og Re er Vestfolds største byregion.

Vestfold fylke ble i 2017 vedtatt slått sammen med Telemark til den nye regionen Vestfold og Telemark fra 2020.[3] Språkrådet har presisert at Vestfold fortsatt er et geografisk navn og område, uavhengig av fylkeskommuner.[4]

Innhold

Historie


Vestfolds historie som landskap og provins strekker seg tilbake til det første årtusen, og Vestfold var i gammel tid en av de tre sentrale provinsene i den historiske regionen Viken. I vikingtiden var Viken styrt av danske konger og kan forstås som den nordligste provinsen i Danmark, og norske konger begynte å gjøre krav på området særlig på 1000-tallet.

Historisk er Vestfold særlig kjent for en stor mengde gravrøyser fra bronsealderen, betydningsfulle vikingskipfunn og for Norges første bysamfunn, Kaupang, i Tjølling øst for Larvik, og for en av landets eldste byer, Tønsberg. I nyere historie har særlig skipsfarten og hvalfangsten i Sørishavet vært viktig.

Vikingtiden

800-tallet besto det senere norske riksområdet av ca. 30 småriker. I tillegg var deler av det moderne Norge under den danske kongens styre, deriblant Viken og Vestfold.

Ifølge Heimskringla kom familien til Harald Hårfagre, Nyere historisk forskning sår tvil om dette, og mener Harald Hårfagres rike hadde basis på Vestlandet. Man stiller spørsmål om ikke småkongene i Vestfold og resten av Viken, i langt større grad enn Snorre gir inntrykk av, var vasaller under den danske kongen. De frankiske riksannalene fra 813 opplyser at to danske konger, Harald og Reginfred, sønner av kong Godfred av Danmark, dro med sin hær ad Westarfoldam (= til Vestfold) for å slå ned et opprør. Vestfold beskrives som lokalisert i den nordvestligste delen av riket deres.[5]

Fylket

Selve fylket var opprinnelig en del av Akershus stiftamt. I 1662 ble Brunla amt skilt ut, dette amtet ble i 1671 gjort om til Laurvigen Grevskab. I 1673 ble Tønsberg amt til Griffenfelt Grevskab, fra 1678 benevnt Jarlsberg Grevskab. Grevskapene ble oppløst i 1821 og gikk inn i Jarlsberg og Larvik Amt, det siste landdistrikt (amt) som er opprettet i Norge. Navnet ble endret til Vestfold 1. januar 1919, og man tok da i bruk et navn som var i bruk om regionen allerede i vikingtiden.

Amt og fylkeskommune

Jarlsberg og Laurvigs amtskommune ble opprettet i 1838, som følge av formannskapslovene av 1837 (Lov om formannskaper på landet, kap. 3 Om Amtsformanskaber). I 1919 skiftet amtskommunen navn til Vestfold fylkeskommune. Fylkeskommunen bestod opprinnelig kun av herredskommunene, byene ble først med fra 1964. Fram til 1976 betegnes fylkeskommunen som en «sekundærkommune», med indirekte valg og beskatning. Ordførerne i kommunene utgjorde fylkestinget sammen med fylkesmannen, og utgiftene ble utliknet på kommunene. Fylkeskommunene hadde heller ikke egen administrasjonssjef før i 1976, de administrative oppgavene ble skjøttet av fylkesmannen, i tillegg til at han var statlig embetsmann. I årene 1975 til 1977 ble den «nye» fylkeskommunen etablert, med direkte valg til fylkestinget, direkte fylkesskatt og egen administrasjonssjef - fylkesrådmannen. (Se fylkeskommunenes administrasjonshistorie i artikkelen Fylkeskommune)

Natur


På grunn av de klimatiske forholdene nær Oslofjorden, har Vestfold et rikt dyre- og planteliv. I Vestfold er det 110 områder og objekter som er vernet etter naturvernloven. Områdene utgjør til sammen cirka 1,5 prosent av fylkets totale areal.[6] Over halvparten av Vestfold er dekket av skog. Vestfold har en øyrik skjærgård med over 500 store og små øyer, med Færder nasjonalpark.


Kommuner


Vestfold var inndelt i ni kommuner inntil 31. desember 2019:

Nr Kart Navn Adm.senter Folketall Flatemål
km²
Målform Distrikt
0701  Horten Horten 70,37 Bokmål Tønsbergregionen
0704 Tønsberg Tønsberg 110,23 Bokmål Tønsbergregionen
0710 Sandefjord Sandefjord 433,27 Bokmål Larvik/Sandefjordregionen
0711  Svelvik Svelvik 57,72 Bokmål Drammensregionen
0712

Larvik

Larvik 812,66 Bokmål Larvik/Sandefjordregionen
0713  Sande Sande 178,33 Bokmål Drammensregionen
0715 Holmestrand Holmestrand 249,18 Bokmål Tønsbergregionen
0716  Re Revetal 224,66 Bokmål Tønsbergregionen
0729  Færder Borgheim 99,96 Bokmål Tønsbergregionen
07  Vestfold Tønsberg 2 224,36 Bokmål Østlandet

Administrative inndelinger


Daværende inndelinger

Regionråd

Vestfold består av regionrådene

Vestfold fylkeskommune hadde regionrådssamarbeid på fylkesnivå med Buskerud og Telemark fram til årsskiftet 2007/08.

Næringsregioner

Vestfold består av næringsregionene

Prostier

Prostiene i Vestfold ligger under Tunsberg bispedømme i Den norske kirke:

Tingretter

Tingrettene i Vestfold ligger under Agder lagdømme:

Politidistrikter

Vestfold fylke hadde to politidistrikter fra 2002 til 2016:

Den 1. januar 2016 ble de to politidistriktene slått sammen med Søndre Buskerud politidistrikt og Telemark politidistrikt til Sør-Øst politidistrikt

Helsedistrikter

Hele Vestfold fylke var en del av helsedistriktet Helse Vestfold som igjen er en del av Helseregion Sør-Øst.

Veidistrikter

Hele Vestfold fylke var en del av Vestfold veidistrikt, som er en del av Veiregion Sør.

Tidligere inndelinger

Tidligere fogderier

Tidligere fogderier

Holmestrand, Horten, Re, Sande, Svelvik, Færder og Tønsberg

Larvik og Sandefjord

Største tettsteder


Største tettsteder i Vestfold, rangert etter innbyggertall 1. januar 2016 (kommune i parentes):[7]

For en komplett oversikt over alle tettstedene i fylket, se artikkelen Tettsteder i Vestfold.

Byer

Tønsberg antas å være grunnlagt som kjøpstad rundt 1000-tallet. Larvik ble ladested i 1665, og oppgradert til kjøpstad i 1671. Holmestrand ble ladested i 1744 og kjøpstad i 1752. Åsgårdstrand ble ladested i 1752, men mistet bystatusen i 1965 og fikk bystatus på ny gjennom kommunestyrevedtak i 2009. Sandefjord ble kjøpstad i 1845. Svelvik ble ladested i 1845, men mistet sin bystatus i 1964 og fikk bystatus på ny gjennom kommunestyrevedtak i 1998. Horten ble ladested i 1857 og kjøpstad i 1906. Stavern ble kjøpstad i 1942, men mistet bystatusen i 1988 og fikk bystatus på ny gjennom kommunestyrevedtak i 2010.

Politikk


Fylkestinget 2015-2019

Fylkeskommunen var styrt etter formannskapsmodellen. Fylkestinget hadde 39 representanter.
Rune Hogsnes (H) var fylkesordfører og Kåre Pettersen (V) var fylkesvaraordfører.

Parti: Representanter:[8]
Arbeiderpartiet 13
Høyre 12
Fremskrittspartiet 5
Miljøpartiet De Grønne 2
Kristelig Folkeparti 2
Senterpartiet 2
Venstre 2
Sosialistisk Venstreparti 1

Stortingsrepresentanter

Vestfold har syv stortingsrepresentanter i perioden perioden 2017–2021:[9]

# Representant Født Bosted Parti Periode Komité Merknader
154 Kårstein Eidem Løvaas 1967 Færder H 2. Næringskomiteen
155 Dag Terje Andersen 1957 Larvik Ap 5. Kontroll- og konstitusjonskomiteen Komitéleder
156 Morten Stordalen 1968 Re Frp 2. Transport- og kommunikasjonskomiteen
157 Lene Westgaard-Halle 1979 Larvik H 1. Energi- og miljøkomiteen
158 Maria Karine Aasen-Svensrud 1980 Horten Ap 1. Justiskomiteen
159 Erlend Larsen 1965 Sandefjord H 1. Helse- og omsorgskomiteen
160 Carl Erik Grimstad 1952 Færder V 1. Helse- og omsorgskomiteen

Se også Stortingsvalget 2017 i Vestfold.

Historisk representasjon på Stortinget fra Vestfold siden 1977:

Parti 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Sosialistisk Venstreparti 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
Arbeiderpartiet 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
Senterpartiet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Venstre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kristelig Folkeparti 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
Høyre 3 4 3 2 2 1 2 1 1 2 3
Fremskrittspartiet 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1
Vestfold 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7

Partioppslutning

Historisk prosentvis partioppslutning ved stortingsvalg i Vestfold siden 1973:[10][11]

Fet skrift markerer blokkene (Venstresiden Ap+SV. Sentrum KrF+V+Sp. Høyresiden H+Frp). M = Antall mandater innvalgt på Stortinget.

Valgår Ap SV Sum M KrF V Sp Sum M H Frp Sum M
1973 33,8 8,9 42,7 3 10,3 3,0 7,6 20,9 2 26,5 6,6 33,1 2
1977 39,8 2,6 42,4 3 10,2 2,8 7,2 20,2 1 33,7 2,0 35,7 3
1981 33,9 2,9 36,8 3 8,2 3,2 4,2 15,6 0 41,9 4,7 46,6 4
1985 35,4 4,0 39,4 3 7,0 2,7 4,4 14,1 1 40,9 4,8 45,7 3
1989 30,1 8,3 38,4 4 7,1 2,7 4,5 14,3 0 28,9 16,5 45,4 3
1993 35,4 6,5 41,9 3 6,9 2,7 13,2 22,8 1 23,1 10,3 33,2 3
1997 33,5 5,3 38,8 3 12,5 3,2 5,6 21,3 1 18,1 20,1 38,2 3
2001 21,6 11,6 33,2 3 11,0 2,8 3,3 17,1 1 25,5 18,7 44,2 4
2005 30,2 8,4 38,6 4 6,0 5,0 3,6 14,6 0 15,3 29,3 44,6 3
2009 33,7 6,5 40,2 4 4,7 3,0 3,2 10,9 0 19,6 27,2 46,8 3
2013 29,6 3,8 33,4 2 4,9 4,5 3,0 12,4 1 30,0 19,5 49,5 4
2017 28,0 5,0 33,0 2 3,7 3,8 6,3 13,8 1 30,1 16,9 47,0 4

Kommunikasjoner


Fly

Fra Torp flyplass har Vestfold en rekke direkte flyruter til innenlandske og utenlandske destinasjoner.

Båt- og fergeforbindelser

Fra Vestfold er det flere båt og fergeruter til nabofylkene Buskerud og Østfold, og til nabolandene Sverige og Danmark.

Fra Tønsberg kan man reise over Oslofjorden til Fredrikstad på 35 min med flybåten som går fra Husvik til Engelsviken i Fredrikstad.

Bastø Fosens bilferger trafikkerer ruten Horten - Moss. Dette er Norges mest trafikkerte fergesamband, med avganger fra hvert kvarter til hver time 19 timer i døgnet.

MF «Svelviksund» går i rutetrafikk over Drammensfjorden mellom Svelvik og Verket i Buskerud. Dette er landets korteste fergerute.

Color Line og Fjord Line har bilferger mellom Sandefjord og Strömstad i Sverige, også har Color Line ferger mellom Larvik og Hirtshals i Danmark.

Jernbane

Vestfoldbanen går gjennom hele fylket fra nord til sør og har følgende stoppesteder: Sande, Holmestrand, Skoppum (buss til Horten), Tønsberg, Stokke, Sandefjord og Larvik. I nord fortsetter Vestfoldbanen til Drammen, Oslo og Lillehammer. Mens den i sør fortsetter til Porsgrunn og Skien. Med forbindelse videre med Bratsbergbanen til Nordagutu (Sørlandsbanen) og Notodden.

Bussruter

Grenlandsekspressen mellom Skien og Oslo går gjennom indre Vestfold og stopper i Svarstad, Sundbyfoss i Hof og Holmestrand vest. Telemarkekspressen går fra Tønsberg innom Sandefjord lufthavn, Torp og Larvik, videre innom Porsgrunn og Skien til Seljord, med videre korrespondanse til Haugesund.

Bussrutene som forbinder Sørlandet med hovedstaden stopper i Vestfold, hovedstoppested er Fokserød ved Torp flyplass. Disse rutene kan kun benyttes fra Vestfold til Grenland eller Sørlandet. Vy express rute VY190 Sørlandsekspressen, Konkurrenten.no og Lavprisekspressen går til Kristiansand, og de to sistnevnte rutene fortsetter til Stavanger.

Vestfold Kollektivtrafikk har bussruter regionalt og lokalt i fylket.

Landbruk


Av Vestfolds totalareal er tyve prosent jordbruksareal. Det er høyest i Norge. Landbruket i Vestfold skaper hvert år verdier for over en milliard kroner.

Nesten samtlige erter som blir dyrket i Norge kommer fra Vestfold, mens femten prosent av de norske jordbærene blir dyrket i dette fylket. Ti prosent av Norges moreller blir modnet i Vestfold.

23 prosent av alt norsk matkorn blir produsert i Vestfold, mens 23 prosent av Norges grønnsaker og tredve prosent av landets økologiske grønnsaker blir produsert i samme fylke.

Poteter, grønnsaker, frukt og bær dekker bare 8 prosent av fylkets areal, men utgjør mer enn halvparten av samlet førstehåndsverdi av planteproduksjonen.[trenger referanse]

Severdigheter


Larvik

Horten

Tønsberg og Færder

Sandefjord

For skolebarn


Vestfold var landets nest minste fylke, bare «byfylket» Oslo var mindre. Likevel lå det seks bykommuner langs kysten i fylket: Svelvik, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik (inkludert byen Stavern).

Tønsberg regnes som Norges eldste by.

Klimaet i Vestfold er mildt, og her trives treslag som vil ha mye varme, og i Larvik finner man Norges største bøkeskog.

Tvers over Vestfold, fra Horten til Brunlanes, går Raet. Det er en rygg av grus og rundslipte steiner som isen la igjen etter istiden. Ved Mølen ligger Raet åpent, og her er det også 14 store gravrøyser fra bronsealder eller tidlig jernalder. Området er fredet, og det er ikke lov å ta med seg steiner derfra.

Kongefamilien har feriestedet sitt på Tjøme, og mange andre liker også å være her på sommerferie.

Se også


Kultur

Referanser


Eksterne lenker


Historie og kultur










Kategorier: Vestfold | Distrikter i Norge | Landskap i Norge | Tidligere fylker i Norge | Valgdistrikter ved Stortingsvalg




Dato: 18.07.2021 09:00:42 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.

Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke linkfang.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.